LANDSCHAPPEN IN BEELD
"voorjaar Gooyergracht"

  Het gewoon ijsvingertje (Ceratiomyxa fruticulosa) is een slijmzwam en komt voor op dood hout van loofbomen, bij voorkeur op donkere en vochtige plekken.
 ijsvingertje
 contact: