LANDSCHAPPEN IN BEELD
"voorjaar de Kampen"

  De meeldraden van de dotterbloem lijken op een wateranemoon.
 meeldraden
 contact: