LANDSCHAPPEN IN BEELD
"winter Gooyergracht"

  Wilde eenden (Anas platyrhynchos) in de namiddagzon.
 wilde eenden
 contact: