LANDSCHAPPEN IN BEELD
"voorjaar in de Naardereng"

  Bij warm weer zit de weeïg ruikende bloesem van de lijsterbes ( Sorbus aucuparia ) vol vliegen en wespen.
 lijsterbes
 contact: