LANDSCHAPPEN IN BEELD
"voorjaar Groeve Oostermeent"

  Een ekster (Pica pica) onderzoekt de broedplaats van de oeverzwaluwen.
 roofekster
 contact: