LANDSCHAPPEN IN BEELD
"voorjaar Blaricummer en Tafelbergheide"

  De pendelzweefvlieg ( Helophilus pendulus ) bezoekt de bloempjes van de mannetjesereprijs ( Veronica officinalis ).
 pendelzweefvlieg
 contact: