LANDSCHAPPEN IN BEELD
"winter Blaricummer en Tafelbergheide"

  Veel korstmossen bij elkaar. Bekermos, heidestaartje, heidelucifer e.a. ( Cladonia sp, Cl. subulata, Cl. floerkeana )
 korstmossen
 contact: